Woningbouw

In 2015 is het burgerinitiatief Hall Leeft! 
ontstaan met als doel Hall leefbaar te houden. In een levend dorp
hoort een school en een bloeiend verenigingsleven. Om het
teruglopend aantal kinderen in de toekomst een halt toe te roepen
is de bouw van een substantieel aantal starterswoningen
onontbeerlijk. De subcommissie Hall Bouwt! heeft de intentie
om in de komende jaren zo’n 25 starterswoningen te bouwen in
de kern van ons mooie dorp.

De grond is er, de plannen zijn er, en na de bekendmaking is er binnen
een aantal weken al een grote groep geïnteresseerden.
Het gaat om eengezinswoningen met twee verdiepingen en een
schuine kap, die tussen de 160.000 en 190.000 euro gaan kosten.
De prijs kan zo laag blijven omdat de daarvoor opgerichte
‘zuster-stichting’ – Hall Bouwt – de woningen zelf gaat bouwen, en
er dus geen dure projectontwikkelaars aan te pas hoeven te komen.
Interesse in het project? Mail naar info@hallbouwt.nl.

Download de flyer: Hall Bouwt!