Hall Leeft stelt zich voor

Werkgroepen

Hall Leeft is een stichting waarin verschillende werkgroepen actief zijn. Hieronder vind je een overzicht van deze werkgroepen. Mocht je interesse hebben om je bij één van deze werkgroepen aan te sluiten, neem dan gerust contact op!

Stuurgroep

De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van de Stichting Hall Leeft en bestaat uit:

 • Lisette Bosch – Voorzitter
 • Lammert Hissink – Secretaris
 • Gerrit Kersten – Penningmeester

De rol van de stuurgroep bestaat voornamelijk uit het toezicht houden op en coördineren van alle activiteiten die er vanuit de verschillende werkgroepen worden ondernomen. Zij zorgt voor de onderlinge afstemming en bewaakt de grote lijnen en de voortgang.

De stuurgroep bewaakt ook de doelstelling van de Stichting en heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en eindverantwoording. De stuurgroep is te bereiken via de secretaris, mail hallleeft@outlook.com


Hall Gastvrij

Wij zijn Hall Gastvrij. Door activiteiten te organiseren en gastvrij te zijn willen we Hall op de kaart zetten. We zoeken de verbinding met de verschillende werkgroepen. De mooie omgeving waar we onze bijdrage aan leveren, de workshops, de hotspots zijn allen de moeite waard voor een bezoek aan ons mooie dorp Hall. Wij van Hall Gastvrij zijn een enthousiast team waar u zeker meer van gaat horen! Heeft u gastvrije suggesties dan horen we het graag.

Wie zijn wij:
Ingrid Lenderink: zij is de spil in de groep. Met haar creativiteit en organiserend vermogen zorgt zij dat de evenementen en workshops een succes worden.

Elvi Pieters: met haar prachtige picknicktuin heeft zij een mooie locatie voor onze evenementen. Samen met haar creativiteit, veelzijdigheid en gastvrijheid is zij een aanvulling voor het team.

Margriet Wartena: draagt Hall een zeer warm hart toe. Ze woont met veel plezier in Hall en heeft gedurende een lange periode in Hall aan school gewerkt. Mede als raadslid zet ze zich in voor Hall.

Saskia Wielenga: houdt van wandelen in de natuur in Hall en de directe omgeving. Mmet haar organisatorisch talend en haar kennis van groen en landschap draagt ze haar steentje bij.

Astrid Lievenes: ze runt een gastvrije B&B in de dorpskern om haar gasten te laten genieten van deze mooie plek. Ze gaat ook op de koffie bij nieuwe inwoners van Hall en schrijft hierover in de nieuwsbrief van Hall leeft.


Hall Bruist!

Na een lange tijd van stilte in de Coronaperiode waarin er nauwelijks activiteiten of feesten georganiseerd konden worden, werd het hoog tijd hier verandering in te brengen. Wij, als activiteitencommissie zijn daarom hard aan de slag gegaan om ons dorp weer zo bruisend mogelijk te maken! Deze enthousiaste en gezellige groep bestaat uit: Jan van Welie, Celine Leeflang, Jeroen van Wessel, Nils Hulshof, Hilde Kruk, Damian de Koningh, Quinty Hillebrand, Cas Visschers, Niels van Wessel, Martijn Bisseling en Erik Meijer.

Begin 2022 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om te brainstormen over activiteiten binnen ons dorp. Intussen zijn we een tijdje verder en kijken we met trots terug op een aantal leuke prestaties als activiteitencommissie. Zo hebben wij intussen twee jaar het Koningsweekend georganiseerd, heeft er een Oktoberfest plaatsgevonden en is de Sint weer gezellig verwelkomd in Hall.

Dit enthousiasme houden we dan ook zeker vast en willen we natuurlijk graag doorpakken. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten staat er voor aankomende zomer alweer een nieuwe gezellige activiteit op de planning waar binnenkort meer over duidelijk wordt!

Groetjes en tot snel,

Activiteitencommissie, Hall Bruist


Hall Bouwt

De werkgroep Hall Bouwt is intussen een aparte stichting die onder Hall Leeft valt. Wij zijn bezig met een het realiseren van een woningbouwproject van 24 “starterswoningen “ in het centrum van Hall.

De woningen zijn vooral bedoeld om jongeren en jonge gezinnen in Hall te houden en/of te krijgen.
De geplande realisatie van de woningen is in 2020!

Voor meer informatie en contact met de werkgroepleden kijk op:
www.hallbouwt.nl


Hall Samen Onder Eén Dak

De werkgroep “Hall onder 1 Dak”, kortweg HOED, onderzoekt de mogelijkheden om in Hall een centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, stichtingen, groeperingen, clubs enz. gebruik van kunnen maken. Eén gebouw waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt en waar bijvoorbeeld ook een kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een feestje tot de mogelijkheden behoort.

Met hulp van een groep studenten van de Hogeschool Saxion StadsLAB uit Deventer is er al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en naar de wensen en ideeën die er bij de lokale bevolking hierover leven. Maar ook de gebruikers zelf, de verenigingen, stichtingen en commissies, mogen hun mening geven. Wat willen zij, wat hebben zij nodig en wat zijn hun wensen. Nog een lange weg te gaan weliswaar, maar de werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat uiteindelijk het doel bereikt zal worden.

Werkgroep HOED is te bereiken via het secretariaat Marieke van Wessel, mariekevw07@gmail.com


Hall Leert

In oktober 2015 is er een avond georganiseerd in zalencentrum Bello. Dit met als doel het gesprek aan te gaan met belanghebbenden om de school “open” te houden, het leerling aantal zou afnemen naar rond de 30 leerlingen in de nabije toekomst. Dit zou het niet kunnen voortbestaan van de school betekenen. Na deze avond zijn er verschillende werkgroepen ontstaan, waaronder Hall Leert.

De eerste 2 jaren heeft deze werkgroep activiteiten bedacht om meer peuters- en leerlingen te trekken. Een poppenkast, voorleesuurtje zijn daar voorbeelden van. Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met het zichtbaar maken van de school in het dorp en de nabije omgeving en met het intensiveren van de contacten met de verschillende werkgroepen binnen Hall Leeft.

Hierbij zou het fijn zijn als er een pool komt met ouders/inwonenden van Hall om te rijden (halen- en brengen) naar activiteiten, en inzet in weken waarin creativiteit aan de orde komt. Vanaf april 2020 zal er door vrijwilligers van Hall Leeft (graag aanmelden voor hulp op school) gewerkt worden met een moes (-school) tuin. Ook voor peuter- en buitenschoolse opvang kunt u terecht op de Vossestaart; maak een afspraak op school om de mogelijkheden te bespreken of bezoek de website; www.vossestaart.nl

Hall Leert bestaat uit Henriëtte van Asselt, Bob Pieters, Gretha van Beek (stuurgroep), Marjon Kloppers, Sandra Voskamp en Nanda de Wit


Hall Communiceert

Wij zijn Hall communiceert. Communicatie is essentieel, zowel online als offline. Met onze PR redactie houden wij Hall up to date en communiceren we alle plannen en evenementen van Hall Leeft naar buiten.

Online vindt u Hall Leeft op deze website en op Facebook www.facebook.com/hallleeft. Offline verzorgen wij 4 x per jaar de Hall Leeft nieuwsbrief met het laatste nieuws uit Hall en verzorgen we drukwerk voor de werkgroepen.

De werkgroep PR/Redactie bestaat uit: Joke Groote Schaarsberg, Gerdien van der Gouw, Marjolein van Leeuwen en Pascal Pasman.
Contact opnemen kan via redactie@hallleeft.nl


Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden/ LudgerusKerk

De Protestantse Gemeente van Hall en Voorstonden is actief betrokken bij het werk van Hall Leeft. Ze participeert in de stuurgroep en werkt met verschillende werkgroepen mee aan activiteiten in en voor het dorp. Bv. de 4 mei herdenking, de herinneringsavond en de herdertjestocht. Meer informatie vindt u hier https://www.hallsekerk.nl/homepagina


Dorpsraad Eerbeek-Hall

Dorpsraad Eerbeek- Hall is een adviesorgaan en gesprekspartner van de gemeente Brummen en een klankbord voor de inwoners. Het belang van u als bewoner voorop.
U als inwoner van de gemeente Brummen staat centraal in al onze activiteiten.

 • Gemiddeld eenmaal per zes weken vergaderen wij over alle actuele onderwerpen in Eerbeek-Hall. Zoals de samenleving, ruimtelijke ordening (Centrumplan Eerbeek), Openbare ruimte (wandelpaden) en politiek.
 • Wij wonen ook vergaderingen bij van andere commissies, comités en verenigingen, om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er op velerlei gebied speelt en wordt besproken. Met die opgedane kennis kunnen wij een belangrijke rol vervullen in eventuele adviezen naar de gemeente.
 • We bezoeken daarnaast de gemeenteraadsvergaderingen en de fora die de gemeente maandelijks organiseert.
 • Ook is de Dorpsraad Eerbeek-Hall betrokken bij de organisatie van diverse evenementen. We bieden dan een helpende hand of sponsoren activiteiten.
 • Aanleg + Onderhoud wandelpadenproject Rondje Hall
 • A.I.D.project: 6 A.I.D. in en rondom Hall
 • Jaarlijks plaatsen kerstbomen in plantsoenen bij school en Domineeskamp
 • Jaarlijks inzaai bloemenstrook bij Hallse Kerk
 • Vlag uithangen Toren Hallse Kerk bij feestdagen Koninklijk Huis
 • Realiseren nieuw Ooievaarsnest i.s.m. Waterschap bij Coldenhovensebrug + Zwaluwtil bij Domineeskamp i.s.m. Woningstichting
 • Plaatsen Waterspeeltoestel en informatiebord bij de Hallse Brug. 

Meer informatie vindt u hier: www.dorpsraadeerbeek-hall.nl