Hall Leeft stelt zich voor

Werkgroepen

Hall Leeft is een stichting waarin verschillende werkgroepen actief zijn. Hieronder vind je een overzicht van deze werkgroepen. Mocht je interesse hebben om je bij één van deze werkgroepen aan te sluiten, neem dan gerust contact op!

Stuurgroep

De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van de Stichting Hall Leeft en bestaat uit:

 • Lisette Bosch – Voorzitter
 • Lammert Hissink – Secretaris
 • Gerrit Kersten – Penningmeester

De rol van de stuurgroep bestaat voornamelijk uit het toezicht houden op en coördineren van alle activiteiten die er vanuit de verschillende werkgroepen worden ondernomen. Zij zorgt voor de onderlinge afstemming en bewaakt de grote lijnen en de voortgang.

De stuurgroep bewaakt ook de doelstelling van de Stichting en heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en eindverantwoording. De stuurgroep is te bereiken via de secretaris, mail hallleeft@outlook.com


Hall Gastvrij

Wij zijn Hall Gastvrij. Hall op de kaart zetten, dat is waar wij mee bezig zijn. Door activiteiten te organiseren willen wij mensen naar Hall trekken. De mooie omgeving, de workshops, de hotspots zijn allen de moeite waard voor een bezoek aan ons mooie dorp Hall. Wij van Hall Gastvrij zijn een enthousiast team waar u zeker meer van gaat horen!

Wie zijn wij:
Ingrid Lenderink, zij is de spil in de groep. Met haar creativiteit en organiserend vermogen zorgt zij dat de evenementen en workshops een succes worden. Elvi Pieters, al 32 jaar woonachtig in Hall. Met haar prachtige picknicktuin heeft zij een mooie locatie voor onze evenementen. Samen met haar creativiteit, veelzijdigheid en gastvrijheid is zij een aanvulling voor het team. Nanda Wubben woont sinds 3 jaar in Hall. De prachtige omgeving wil zij graag delen door activiteiten te organiseren. Door haar enthousiasme, ideeën en inzet maakt zij zich nuttig voor de groep. Margriet Wartena draagt Hall Leeft een zeer warm hart toe. Ze woont met veel plezier in Hall en heeft gedurende een lange periode in Hall aan school gewerkt. Ze hoopt zich, nu ze geen wethouder meer is, weer volledig in te kunnen zetten voor Hall.


Hall Bruist!

Wij zijn Hall Bruist. Wij organiseren activiteiten voor jong en oud. De Hallse gemeenschap is in voor een feestje en daar springen wij graag op in. Het sinterklaas feest en de koningsfeesten zijn daar een goed voorbeeld van. Gezelligheid staat hoog in het vaandel.

Wie zijn wij:
Jurgen Modderkolk, Johan Welmers, Yvonne te Winkel en Leonie Plant. Samen zijn wij creatief, organiserend en enthousiast om iedereen samen te verbinden binnen het dorp en daarbuiten. Hall Leeft!


Hall Bouwt

De werkgroep Hall Bouwt is intussen een aparte stichting die onder Hall Leeft valt. Wij zijn bezig met een het realiseren van een woningbouwproject van 24 “starterswoningen “ in het centrum van Hall.

De woningen zijn vooral bedoeld om jongeren en jonge gezinnen in Hall te houden en/of te krijgen.
De geplande realisatie van de woningen is in 2020!

Voor meer informatie en contact met de werkgroepleden kijk op:
www.hallbouwt.nl


Hall Samen Onder Eén Dak

De werkgroep “Hall onder 1 Dak”, kortweg HOED, onderzoekt de mogelijkheden om in Hall een centrale ruimte te creëren waar alle verenigingen, stichtingen, groeperingen, clubs enz. gebruik van kunnen maken. Eén gebouw waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt en waar bijvoorbeeld ook een kinderopvang, vergaderruimte en het geven van een feestje tot de mogelijkheden behoort.

Met hulp van een groep studenten van de Hogeschool Saxion StadsLAB uit Deventer is er al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en naar de wensen en ideeën die er bij de lokale bevolking hierover leven. Maar ook de gebruikers zelf, de verenigingen, stichtingen en commissies, mogen hun mening geven. Wat willen zij, wat hebben zij nodig en wat zijn hun wensen. Nog een lange weg te gaan weliswaar, maar de werkgroep heeft er alle vertrouwen in dat uiteindelijk het doel bereikt zal worden.

Werkgroep HOED is te bereiken via het secretariaat Marieke van Wessel, mariekevw07@gmail.com


Hall Leert

In oktober 2015 is er een avond georganiseerd in zalencentrum Bello. Dit met als doel het gesprek aan te gaan met belanghebbenden om de school “open” te houden, het leerling aantal zou afnemen naar rond de 30 leerlingen in de nabije toekomst. Dit zou het niet kunnen voortbestaan van de school betekenen. Na deze avond zijn er verschillende werkgroepen ontstaan, waaronder Hall Leert.

De eerste 2 jaren heeft deze werkgroep activiteiten bedacht om meer peuters- en leerlingen te trekken. Een poppenkast, voorleesuurtje zijn daar voorbeelden van. Momenteel houdt de werkgroep zich bezig met het zichtbaar maken van de school in het dorp en de nabije omgeving en met het intensiveren van de contacten met de verschillende werkgroepen binnen Hall Leeft.

Hierbij zou het fijn zijn als er een pool komt met ouders/inwonenden van Hall om te rijden (halen- en brengen) naar activiteiten, en inzet in weken waarin creativiteit aan de orde komt. Vanaf april 2020 zal er door vrijwilligers van Hall Leeft (graag aanmelden voor hulp op school) gewerkt worden met een moes (-school) tuin. Ook voor peuter- en buitenschoolse opvang kunt u terecht op de Vossestaart; maak een afspraak op school om de mogelijkheden te bespreken of bezoek de website; www.vossestaart.nl

Hall Leert bestaat uit Henriëtte van Asselt, Bob Pieters, Gretha van Beek (stuurgroep), Marjon Kloppers, Sandra Voskamp en Nanda de Wit


Hall Communiceert

Wij zijn Hall communiceert. Communicatie is essentieel, zowel online als offline. Met onze PR redactie houden wij Hall up to date en communiceren we alle plannen en evenementen van Hall Leeft naar buiten.

Online vindt u Hall Leeft op deze website en op Facebook www.facebook.com/hallleeft. Offline verzorgen wij 4 x per jaar de Hall Leeft nieuwsbrief met het laatste nieuws uit Hall en verzorgen we drukwerk voor de werkgroepen.

De werkgroep PR/Redactie bestaat uit: Joke Groote Schaarsberg, Hans Hendriks, Gerdien van der Gouw, Marjolein van Leeuwen en Pascal Pasman.
Contact opnemen kan via redactie@hallleeft.nl


Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden/ LudgerusKerk

De Protestantse Gemeente van Hall en Voorstonden is actief betrokken bij het werk van Hall Leeft. Ze participeert in de stuurgroep en werkt met verschillende werkgroepen mee aan activiteiten in en voor het dorp. Bv. de 4 mei herdenking, de herinneringsavond en de herdertjestocht. Meer informatie vindt u hier https://www.hallsekerk.nl/homepagina


Dorpsraad Eerbeek-Hall

Dorpsraad Eerbeek- Hall is een adviesorgaan en gesprekspartner van de gemeente Brummen en een klankbord voor de inwoners. Het belang van u als bewoner voorop.
U als inwoner van de gemeente Brummen staat centraal in al onze activiteiten.

 • Gemiddeld eenmaal per zes weken vergaderen wij over alle actuele onderwerpen in Eerbeek-Hall. Zoals de samenleving, ruimtelijke ordening (Centrumplan Eerbeek), Openbare ruimte (wandelpaden) en politiek.
 • Wij wonen ook vergaderingen bij van andere commissies, comités en verenigingen, om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er op velerlei gebied speelt en wordt besproken. Met die opgedane kennis kunnen wij een belangrijke rol vervullen in eventuele adviezen naar de gemeente.
 • We bezoeken daarnaast de gemeenteraadsvergaderingen en de fora die de gemeente maandelijks organiseert.
 • Ook is de Dorpsraad Eerbeek-Hall betrokken bij de organisatie van diverse evenementen. We bieden dan een helpende hand of sponsoren activiteiten.
 • Aanleg + Onderhoud wandelpadenproject Rondje Hall
 • A.I.D.project: 6 A.I.D. in en rondom Hall
 • Jaarlijks plaatsen kerstbomen in plantsoenen bij school en Domineeskamp
 • Jaarlijks inzaai bloemenstrook bij Hallse Kerk
 • Vlag uithangen Toren Hallse Kerk bij feestdagen Koninklijk Huis
 • Realiseren nieuw Ooievaarsnest i.s.m. Waterschap bij Coldenhovensebrug + Zwaluwtil bij Domineeskamp i.s.m. Woningstichting
 • Plaatsen Waterspeeltoestel en informatiebord bij de Hallse Brug. 

Meer informatie vindt u hier: www.dorpsraadeerbeek-hall.nl