Hall Leeft!

Eind 2015 ontstond in Hall een burgerinitiatief om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Directe aanleiding van dit initiatief was een informatieavond van Basisschool Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp.

Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in een aantal werkgroepen in actie gekomen. Het burgerinitiatief Hall Leeft! heeft als doelstelling de leefbaarheid in ons dorp te continueren. De werkgroepen houden zich bezig met de school, het verenigingsleven, plannen van nieuwbouw woningen in het dorp, het organiseren van diverse activiteiten in het dorp, en de promotie van dit alles. Ook de school zelf levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode.

De lokale dorpsraad, de ouderenbond en de kerk zijn ook betrokken bij het burgerinitiatief.

Begin 2019 is het dorpsplan van Hall gepresenteerd. Er zijn werkgroepen heringedeeld en bij gekomen om op deze manier de leefbaarheid van het dorp verder te vergroten.