Hall Leeft!

Eind 2015 ontstond in Hall een burgerinitiatief om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Directe aanleiding van dit initiatief was een informatieavond van Basisschool Vossestaart, waarin duidelijk werd dat de kans op sluiting van de school in de nabije toekomst een reële dreiging is. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp.

Een flinke groep vrijwilligers is opgestaan en in een aantal werkgroepen in actie gekomen. Het burgerinitiatief Hall Leeft! heeft als doelstelling de leefbaarheid in ons dorp te continueren. De werkgroepen houden zich bezig met de school, het verenigingsleven, plannen van nieuwbouw woningen in het dorp, het organiseren van diverse activiteiten in het dorp, en de promotie van dit alles. Ook de school zelf levert een flinke bijdrage door een nieuwe onderwijsmethode.

De lokale dorpsraad, de ouderenbond en de kerk zijn ook betrokken bij het burgerinitiatief.

Begin 2019 is het dorpsplan van Hall gepresenteerd. Er zijn werkgroepen heringedeeld en bij gekomen om op deze manier de leefbaarheid van het dorp verder te vergroten.

 

Hall Leeft! doet mee aan de Rabo ClubSupport. Stem op ons!

Ouderen vormen een belangrijke doelgroep voor Hall Leeft. Op beperkte schaal vinden er wel bijeenkomsten en activiteiten plaats maar Hall kent veel meer ouderen die helaas maar moeilijk “in beweging” zijn te krijgen. En groep vrijwilligers wil hier actief mee aan de slag en zou graag met deze ouderen willen gaan fietsen. Daarvoor willen we een duo-fiets aanschaffen, bij voorkeur elektrisch.

Om dit te realiseren doen wij dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Stemmen kan van 27 september t/m 11 oktober. Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport